ShermansMarchL.jpg (88424 bytes)  
Sherman's March, Laszlo Siegmund's Santana 35 - PHRF = 123/141
Created by Roy Guay - 19 Nov 2000